si /

Za kaj so pomembna

Tla so temelj življenja na kopnem. Tla so pomembna vsaj ker: 

Funkcije in storitve tal so izjemno pomembne. Delovanje tal je samoumevno; niti ne opazimo ker hodimo po njih (ali ravno zato?). Mogoče se zato človeštvo premalo zaveda, da so dobra tla, rodovitna in neosnenažena,... temelj obstoja kopenskih ekosistemov, tako naravnih, polnaravnih kot urbanih.

Med mnogimi lastnostmi, ki jih tla v svojem razvoju pridobijo (in tudi izgubijo), smo v kmetijstvu, gozdarstvu - biotehniki v preteklosti izpostavljali predvsem rodovitnost - temeljno in za obstoj kopenskih ekosistemov najpomembnejšo lastnost.Pridelava hrane/biomase je dolgo veljala za primarno vlogo tal. V zadnjem času postajajo pomembne ključne ekosistemske oz. okoljske funkcije in storitve tal. Razlog intenzivnejšega raziskovanja vlog tal v ekosistemih, vpliva na habitate, sposobnosti izvajanja okoljskih funkcij in storitev tal…, je v veliki meri posledica degradacije okolja v preteklih desetletjih, povečanih potreb po hrani ob hkratnem zmanjševanju obsega kakovostnih kmetijskih površin.