si / en

O tleh

Tla so prostor, v katerem se srečujeta živi in neživi svet. Vemo, da omogočajo rast rastlinam in s tem pridelavo hrane ali prirast lesa. Vendar poleg tega razgrajujejo organsko snov, skladiščijo in sproščajo ogljik, da je znova na voljo za fotosintezo, omogočajo kroženje hranil, zadržujejo, razgrajujejo in nevtralizirajo škodljive snovi, filtrirajo padavine in napajajo vire pitne vode, so svojevrsten življenjski prostor za izjemno število različnih organizmov; vir surovin in shramba dediščine preteklih časov … Seznam je dolg in pester. Tla torej izvajajo ekosistemske storitve, ki so ključnega pomena za delovanje kopenskih ekosistemov in obstoj življenja na kopnem. Sodobnemu človeku so samoumevna in mogoče tudi zato mnogokrat prezrta dobrina. Niso neskončen vir; za njihov nastanek so potrebna desettisočletja in pomembno je, kako ravnamo z njimi. Film Let's talk about soil

Tla mo opredelili na različne možne načine; defincij tal praktično kar mrgoli. Mnoge, če ne kar večina njih, upoštevajo za človeka bistveno lastnost tal, t.j. rodovitnost, zato je mnogo opredelitev zapeljanih v to smer. S spoznanjem in večjim uveljavljanjem okoljskih oz. ekosistemskih funkcij tal, so se pojavile nove težave 'iznajti' definicijo, ki bi pokrila vse mnogotere vloge, storitve in pomen tal v kopenskih ekosistemih. Pogovori, pa tudi prerekanja katera opredlitev je prava ali boljša, so postali že moteči in predvsem brezplodni. 

Nova izdaja World reference base for soil resources (WRB) skuša preseči te 'sterilne razprave' in uvaja holistično in široko definicijo za telo, ki je predmet WRB klasifikacije:

Tla so vsaka snov od površja Zemlje do globine dveh metrov, ki je v stiku z atmosfero, pri čemer so izključeni živi organizmi,  območja neprekinjenih ledenih površin, ki niso pokrita z drugo snovjo in  vodna telesa globja od dveh metrov (IUSS, GSP, FAO, 2014). 

B.Vrščaj