si /

Članstvo v PDS

Član pedološkega društva Slovenije lahko postane vsak, ki želi sodelovati v delu društva, se udeleževati ekskurzij, predavanj, izobraževanj in drugih dogodkov in dejavnosti.

Za včlanitev v društvo je potrebno pisati po elektronski pošti pedolosko.drustvo@gmail.com. Poslali vam bomo navodila  za plačilo članarine za tekoče leto.

Nove in obstoječe člane pozivamo k plačilu članarine za tekoče leto, ki za zaposlene znaša 20 €, za študente 5 € in za organizacije 200 €.

Plačilo na TR PDS: št. 02018-0255173594, odprt pri NLB - enota Vič, s pripisom "<priimek> - članarina <letnica>"

Člani PDS imajo 30% popust pri plačljivih dejavnostih društva (npr. ekskurzije, majice).