si /

Pedlog predavanj

V kolikor bi želeli v okviru PDS predstaviti svoje delo / dosežke/ projekte/ prispevke ... s področja tal in pedologije, naslovite pobudo z naslovom in kratkim opisom tematike na pedolosko.drustvo@gmail.com oz. na tel. (01) 2805 290 (B.Vrščaj).