si /

Mednarodno leto tal 2015

Mednarodno leto tal 2015

Združeni narodi  so  20. decembra 2013 na svojem 68. zasedanju razglasili 

Mednarodno leto tal  2015 

Srečujemo se z naraščanjem svetovnega prebivalstva, s tem pa tudi potreb po naravnih virih. Po drugi strani so posledice klimatskih sprememb hude. Dezertifikacija je izraz, ki zajema mnoge vrste degradacij, ki so neposredno povezane s tlemi. Erozije, zaslanjanje, suše, pozidave.... in mnogi drugi procesi in njihove posledice zmanjšujejo ali uničujejo tla, s tem pa tudi možnosti za življenje na kopnem. Hrana je le del 'te zgodbe'. Tla so v središču vseh okoljskih procesov. Čiščenje voda, skladiščenje ogljika, kroženje snovi in energije, so habitat z izjemno biotsko pestrosto ... Tla so bistven del okolja. Degradacija tal je degradacija okolja. Tla so bila v preteklosti zapostavljena. Spoznanja o njihovem pomenu se širše uveljavljajo šele v zadnjih letih. Pomembno je, da spoznanja o pomenu tal spremenijo naša ravnanja in jih usmerijo v boljše varovanje in trajnostno gospodarjenje s tem naravnim virom.

Osnovni namen aktivnosti v okviru Mednarodnega leta tal je osveščanje, ki naj bi pripeljalo v boljšemu ravnanju s tlemi. 

Aktivnosti pod okrijlem FAO izvaja Global Soil Partnership (GSP) - prostovoljno združenje vladnih, nevladnih in strokovnih organizacij, ki si prizadeva za ohranjanje zdravih in produktivnih tal. 

Pedološko društvo Slovenije je član GSP.

 Deklaracija OZN